Klub pražských spisovatelů

Klub pražských spisovatelů

Klub pražských spisovatelů je dobrovolná profesní organizace spisovatelů, literárních vědců, kritiků, překladatelů a bezprostředně souvisejících profesí, která působí na území hl. m. Prahy, členové však mohou působit kdekoliv.

KPS vytváří podmínky pro svobodnou kulturní tvorbu, chrání svobodu slova a profesní zájmy a práva svých členů.
Podporuje rovněž vznik literárních skupin a kontakty svých členů s představiteli kultury všech národů, jejichž kulturu vnímá jako součást naší vlastní kulturní historie.

Klub pražských spisovatelů je nepolitický a na jeho půdě nemohou působit pobočky politických stran. Jsme organizací, která ctí kulturní tradici a zároveň je plně otevřena tvůrčím nekonformním výzvám.

Naším cílem není slovesnou kulturu uměle oživovat, ale prožívat a živě tvořit.


webdesign, tvorba webových stránek | mapa webu | Powered by Nette Framework | © 2016 Klub pražských spisovatelů