Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/klubprazskychspisovatelu.cz/klubprazskychspisovatelu.cz/libs/Nette/loader.php on line 12

Deprecated: ini_set(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/klubprazskychspisovatelu.cz/klubprazskychspisovatelu.cz/libs/Nette/loader.php on line 2219

Deprecated: ini_set(): Use of mbstring.internal_encoding is deprecated in /home/klubprazskychspisovatelu.cz/klubprazskychspisovatelu.cz/libs/Nette/loader.php on line 2219
Připravujeme | Klub pražských spisovatelů
Klub pražských spisovatelů

Almanach české poezie 2018 – Výzva pro média

V těchto dnech začíná vznikat nový almanach české poezie 2018, navazující zcela volně na předchozí antologie z posledních pěti let. Výběr čtyř až šesti nejlepších krátkých autorských básní lze posílat na adresu editora do konce září 2017, kde se dozvíte i všechny další důležité informace ohledně vzniku této knihy. Slavnostní křest poetické antologie se uskuteční začátkem léta 2018 v Praze, kam budou všichni básníci pozváni. Kontaktní adresa editora: stibor.vladimir@centrum.cz

V Nechvalicích dne 27. července 2017

........................................................................................................................................

Studentská Thálie Klub Pražských Spisovatelů TV Prima

JUBILEJNÍ „REPREZENTACE“ STUDENTSKÉ THÁLIE 2017

STUDENTSKÁ THÁLIE 2017 PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU SVÉHO PATRONA- EKONOMA A SPISOVATELE TOMÁŠE SEDLÁČKA

Praha – 29. března 2017

Prestižní soutěž, JUBILEJNÍ STUDENTSKÁ THÁLIE 2017, srdečně zve všechny talentované autory středoškoláky. A pozor! Letos prvně hledáme i talenty vyšších a vysokých škol. Klíčovým slovem kulatého pátého ročníku je REPREZENTACE…

Studentská Thálie již tradičně jde v obou svých sekcích, Autorském tvaru (minihry 1-15 min) i Autorském počinu (texty), napříč žánry a vedle sebe soutěží (a navzájem se tak inspirují) různě mladí tvůrci činoherního, nonverbálního, muzikálového, tanečního i improvizačního charakteru. Hlavními partnery projektu jsou Klub pražských spisovatelů, Herecká asociace, Národní divadlo, Divadlo Na Prádle a TV Prima.

S jarními dny se těšíme na autorské příspěvky a díla, která budou reprezentovat talentované SŠ i VŠ autory. Neváhejte a přihlaste se, do sekce Autorský tvar se svou minihrou, do sekce Autorský počin zasílejte inspirované básně, hudební texty, povídky či hry (i jejich fragmenty), publicistické texty a blogy. Letošní termín uzávěrek je symbolicky prvomájový. Do 1. května 2017 máte skvělou příležitost, která účastí, zkušeností i zážitky ovlivní vaši uměleckou budoucnost.

První událostí nového ročníku byl únorový workshop s americkou performerkou Jessicou Litwak, zaměřený na sociálně angažované divadlo, kterým Studentská Thálie zahájila spolupráci s Americkým centrem v Praze.

Divadlo Na Prádle hostí Nominace Autorských tvarů 21. května, účastníky Finále Autorských tvarů i Setkání tvůrců Autorského počinu s literáty 1. června. Pár dní poté, 4. června, se tvůrci z obou sekcí účastní slavnostního Repre Gala programu na Nové scéně Národního divadla v Praze, kde se setkají se známými osobnostmi z kultury a kde také proběhne slavnostní předání Cen Studentské Thálie.

Těšit se můžete i na tradiční podzimní události, jakými jsou Ozvěny Studentské Thálie na Ceně Františka Hrubína - s Klubem pražských spisovatelů v některém ze středočeských měst a Poetické fórum v Kotěrově centru architektury - Trmalově vile. Do interiéru a zahrady této stylové vily se nově chystáme situovat tzv. Literární separé a Literární soaré, workshop s mentory zahrne různé metody tvůrčího psaní a následné veřejné čtení právě vzniklých textů.

V porotě Autorského tvaru zasedají herci, režiséři, dramatici a divadelní pedagogové Diana Šoltýsová, Petr Kolečko, Petr Hruška, Vojtěch Štěpánek... V porotě Autorského počinu zasedají básníci, spisovatelé, publicisté a překladatelé Radka Denemarková, David Zábranský, Petr Koudelka, Petr Borkovec, Jonáš Hájek…

Vítěz divadelní sekce obdrží na slavnostním Gala na Nové scéně Národního divadla Cenu Studentské Thálie za Autorský tvar (umělecké a neumělecké školy jsou hodnoceny zvlášť), křišťálovou vázu, plaketu a dárky společností Vitra a Dallmayr. Prestižní interpretační Cenu prezidenta Herecké asociace s plaketou, křišťálovou vázou a finanční odměnou předává prezident Herecké asociace Jiří Hromada se zástupci Herecké asociace. Vítěz literární sekce získává Cenu Studentské Thálie za Autorský počin, křišťálovou vázu, plaketu, spolupráci mentorů a náramkové hodinky tradiční české značky Prim od společnosti Elton hodinářská. Kromě hlavní ceny porota vybírá také skupinu výrazných talentů, tzv. Ozvěny Studentské Thálie, s níž potom dále pracuje. Přihlášky do obou sekcí zasílejte do 1. května 2017 na info@studentskathalie.cz, přihlašovací formuláře najdete na www.studentskathalie.cz, aktuality na https://www.facebook.com/StudentskaThalie

Daniela Poupová

PR koordinátor Studentské Thálie

https://www.facebook.com/StudentskaThalie/?fref=ts
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Kotěrovo centrum architektury o.p.s. - Trmalova vila, FOIBOS BOOKS,

Městská část Praha 10 si Vás dovolují pozvat na večer z cyklu Rok osobností a památek Prahy 10

Doma u Karla Poláčka


dílo předního českého spisovatele

představí u příležitosti jeho 125 výročí narození

Lubomír Brožek, předseda Klubu pražských spisovatelů

a Prof.PhDr.Vladimír Křivánek,CSc., literární historik

ve čtvrtek 30. 3. 2017 v 18 hodin

Trmalova vila, Vilová 11, Praha 10

Rok osobností a památek Prahy 10 je podpořen grantem Prahy 10


Almanach českých básníků 2017 - Výzva Milé básnířky, vážení básníci, přátelé,

díky již několika přáním začínám připravovat nový almanach české poezie 2017;

v minulých letech vznikly antologie: Ptáci z podzemí 2013, Pastýři noci 2014,

Rybáři odlivu 2015, Řezbáři stínů 2016.

Informace a podmínky:

Zaslání
1až 5 svých nejlepších básní ve formátu doc, velikost písma 12, písmo Times New Roman, zarovnání od levého okraje, nepiště prosím texty „obřádku“, kurzívou nebo tučným písmem / jedna báseň max. v rozsahu jedné rukopisné stránky/. Prosba: Vyberte laskavě své erbovní básně, aby kniha měla co největší kvalitu a přesah... A ještě malé připomenutí navíc, spíše faktická poznámka: Prosím před odesláním básní o přečtení, aby se v průběhu realizace knížky na Vašich verších už nemuselo nic
měnit. Děkuji.

* Prosím o zaslání i písemné adresy, případně telefonu

* Pro každého básníka v knížce max. 3 strany textu – záleží na výběru i celé koncepci knížky

* Změna oproti ročníku 2016: Po dohodě s nakladatelem, aby byla zachována v závěru publikace u všech básníků stejná úprava…

* Životopisné heslo: jméno, věk, místo, kde žiji, čím se živím + odpověď na otázku:

* Kdo z básníků Vás nejvíce oslovil a proč? / Délka maximální odpovědi do třech řádků./

Vzor: Štěpán Šatlava, 33 let, Horní Lhota, převozník na řece Vltavě;
odpověď na otázku: Určitě to byl Publius Ovidius Naso, protože až ve vyhnanství napsal své nejlepší básně.

* Časový harmonogram:

Poslání básní do konce prosince 2016 e-mailovou cestou na adresu editora, aby byla zajištěna dostatečná časová možnost k výběru ze
zaslaných textů.

* Odeslání peněz na na náklady tisku – do konce 31. ledna 2017, objednat si minimálně 5 knížek, lze samozřejmě i více,
cena jednoho výtisku 180 Kč + poštovné 120 Kč pro toho, kdo se křtu nezúčastní, do ciziny dle tarifů České pošty… Nakladatel vytiskne jen takový počet knih, kolik bude objednáno a zaplaceno. Zdarma bohužel knížky neposkytuje.

* Odevzdání rukopisu knihy do tiskárny – březen 2017

* Slavnostní křest almanachu – léto 2017 v Praze na Smíchově v prestižní galerii Portheimka

* Všichni básníci budou včas průběžně informováni e-mailovou cestou, dostanou i pozvánku na uvítání knihy do života...

* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co je již domluveno a zajištěno:

* Renomované kamenné nakladatelství

* Profesionální grafické zpracování knihy

* Ilustrace pro almanach od zkušené malířky

*
Důstojné prostory v Praze 5 pro slavnostní křest almanachu v červenci 2017 profesionální recitaci již přislíbil bard české poezie Mirek
Kovářík z Prahy* Hudební doprovod harfistky Zbyňky Šolcové

* Společenská záštita – městská část Praha 5

Zaslání básní: Kontaktní adresa editora: E-mail: stibor.vladimir@centrum.cz

V. S. 264 01 Nechvalice u Sedlčan 39,Telefon: 728 228 102

Těším se na setkání při křtu almanachu 2017 v Praze. S úctou Váš Vladimír Stibor.

V Nechvalicích u Sedlčan dne 4. října. 2016

https://email.seznam.cz/documentpage/1/80/80/PvPEf1eLXD2_SDOypFo0IJphvr1giQnbEr3MT-9kuf2LtP_b54JoLrxzhvXI_5KB5YueDdE

Vážení, dovolte, abych Vás jménem organizátorů pozval na předávání nezávislých cen za nezávislou žurnalistiku, které je naším zemni zjevně velmi zapotřebí. Podrobnosti v Příloze. Věřím, že tam budeme moci zvednou sklenku a připít na laureáty.
Na viděnou
Petr Žantovský
žení, Studentská Thálie Klub pražských spisovatelů TV Prima
 
již zítra - ve
čtvrtek 2. června od 17.00 - pořádáme další setkání cyklu Tváří v tvář. Hostem bude
bezpečnostní analytik Martin Koller.
Připomínáme tuto akci a možnost osobního setkání tvář v tvář.
tvář v tvář.

Setkání se tradičně koná ve Výběrovém knihkupectví (Café exil)

v Bubenečské 10 , Praha 6. Najdete ho asi 100 metrů od stanice metra a tramvaje Hradčanská.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání.
Jako společný projekt pořádají:
Klub pražských spisovatelů, Res publica, sdružení pro informace,Salon kritického myšlení
STUDENTSKÁ THÁLIE 2016: POZVÁNÍ DO SOUTĚŽE
Vážené vedení škol, vážení profesoři a mladí tvůrci,
srdečně Vás tímto zveme k tvůrčí účasti ve čtvrtém ročníku prestižní celorepublikové soutěže a přehlídky středoškolské autorské tvorby STUDENTSKÁ THÁLIE 2016, která je realizována ve spolupráci s Klubem pražských spisovatelů, Hereckou asociací, Novou scénou Národního divadla, Divadlem Na Prádle, Divadlem Komedie a Knihovnou Václava Havla. Hlavním mediálním partnerem je televize Prima.
Letošní téma obou sekcí, Autorského tvaru (divadelní skeč 1-15 min) i Autorského počinu (literární, hudební či publicistický text), zní: Umění je svoboda a hranicí svobody je odvaha. Soutěž probíhá v obou sekcích napříč žánry. Divadelní soubory a mladí autoři z uměleckých i neuměleckých středních škol České republiky se do Studentské Thálie nyní hlásí až do 31. března 2016.
Nominace Autorských tvarů s workshopem proběhne 1. května 2016 v malostranském Divadle Na Prádle. Setkání s tvůrci Autorského počinu hostí Divadlo Na Prádle 11. května. Finále s přehlídkou nominovaných tvarů před odbornou porotou a s předáním Cen Studentské Thálie se tradičně uskuteční na Nové scéně Národního divadla v Praze, o jeho termínu Vás brzo poinformujeme.
Aktuality máme na fb profilu www.facebook.com/StudentskaThalie, přihlašovací formuláře jsou k dispozici na webu www.studentskathalie.cz, kde si v rubrice Porotci můžete přečíst též složení obou porot. Své přihlášky i dotazy zasílejte na info@studentskathalie.cz, naší koordinátorkou je Iveta Kunstová Dusbabová.
Na setkání s Vámi se těší za celý tým Studentské Thálie:
Mgr. Dana Benešová-Trčková, ředitelka a Lubomír Brožek, mentor týmu, předseda Klubu pražských spisovatelů.
Právě probíhá festival Den poezie (www.denpoezie.cz), jehož jsme s Ozvěnami Studentské Thálie 2015 součástí.
Uskuteční se 24.11. od 18h na Ceně Františka Hrubína 2015 v Hálkově městském divadle v Nymburce. Srdečně zveme!

Mgr. Dana Benešová-Trčková
ředitelka Studentské Thálie
www.studentskathalie.cz
ABSOLUTNÍ SVOBODA STUDENTSKÉ THÁLIE 2016: POZVÁNÍ DO SOUTĚŽE
Prestižní celostátní soutěž a přehlídka středoškolské autorské tvorby Studentská Thálie se rozjíždí počtvrté. Účastnit se jí mohou všichni talentovaní středoškoláci z uměleckých i neuměleckých škol.
Studentská Thálie 2016 je vyhlášena pod záštitou předsedy Klubu pražských spisovatelů Lubomíra Brožka a ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Její téma zní: Umění je svoboda a hranicí svobody je odvaha. „Nové téma nám na přání zformuloval a věnoval básník a publicista Lubomír Brožek. Před časem jsem mu svěřila, že bych ráda využila volné a svobodné téma, přístupné všem, podněcující tvorbu bez limitů. Zřejmě se trefujeme do soudobé atmosféry, například říjnový Designblok, co léta se zájmem sleduji a odkud budeme mít hosty k doprovodné výstavě, také přišel s tématem myšlenkové svobody a odvážných vizí, což s námi rezonuje. Nezávislost, samostatnost, volnost a dostatek prostoru, tím vším se mohou mladí tvůrci nechat nespoutat, říká Mgr. Dana Benešová-Trčková, zakladatelka Studentské Thálie a ředitelka projektu.
Nové téma je shodné pro maximálně 15 minutové skeče v Autorském tvaru i básnické, hudební, prozaické a dramatické texty v Autorském počinu. Aktuálně proběhne 24. 11. v rámci festivalu Den poezie čtení oceněných autorů Studentské Thálie 2015, tzv. Ozvěny Studentské Thálie, a to od 18h v Hálkově městském divadle Nymburk při příležitosti prvního předání Ceny Františka Hrubína 2015, pořádané Klubem pražských spisovatelů a hejtmanem Středočeského kraje. Nominace se uskuteční během dubna v malostranském Divadle Na Prádle a Finále na Nové scéně Národního divadla 1. 5. 2016. Studentská Thálie je realizována ve spolupráci s Hereckou asociací, Novou scénou Národního divadla, Klubem pražských spisovatelů, Divadlem Na Prádle, Divadlem Komedie a Knihovnou Václava Havla. Hlavním mediálním partnerem je FTV Prima, k dalším mediálním partnerům patří Divadelní noviny, Literární noviny a časopis Tvar. Divadelní tvůrci, skupiny, soubory a mladí autoři ze středních škol České republiky se k první uzávěrce hlásí do 6. 1. 2016. Adresa je: info@studentskathalie.cz, kontaktní osoba Iveta Kunstová Dusbabová, koordinátorka. Přihlašovací formuláře a další informace na www.studentskathalie.cz a na www.facebook.com/StudentskaThalie
.........................................................................................................................
Almanach 2016 – Pro média
Vznik českého básnického almanachu 2016 – Výzva
Začíná vznikat po úspěšných minulých poetických antologiích /Ptáci z podzemí 2013, Pastýři noci 2014, Rybáři odlivu 2015/ nový almanach českých básníků. Mohou se zúčastnit všichni autoři, jedinou podmínkou je zaslání původních veršů do 31. ledna 2016. Vše podstatné naleznou zájemci na kontaktní adrese editora této knižní vize. Vladimír Stibor (stibor.vladimir@centrum.cz)
Pár myšlenek o novém básnickém almanachu 2016
Sdružovat se je jednou z lidskou vlastností, která v nás zůstává pevně zakořeněná již od od pradávna. Je stejně lákavá jako posedět alespoň chvíli u stejného ohně, kde si dva odsednou, aby udělali místo pro nového příchozího. A tak by se mohlo v přirovnáních pokračovat ještě dlouho. Možná i proto vznikaly básnické antologie nejenom v našem století, kdy je mnozí pochybovači považují za dávno překonané archaismy literární pospolečnosti. Na obranu almanachů bych rád uvedl několik důvodů.
V dnešní hektické době není tolik příležitostí, aby se mohli setkávat literáti se svými přáteli stejného zaměření. Nejenom za vše může nedostatek času. Spatří-li však almanach světlo světa, stává se již v první den svého zrodu dokumentem, výpovědí o své době, byť v podobě básní, různých poetik, nejpestřejší kvality. Především na dokonalost poukazují různí kritici, ale o to vůbec nejde. Nelze přece v jednom sborníku nashromáždit deset Seifertů, Holanů, Zahradníčků či nejméně tucet budoucích nositelů Nobelových cen za literaturu. V letošním poetickém sborníku Rybáři odlivu se sešlo osmdesát tři autorů, z toho dokonce sedm básníků žije trvale za hranicemi naší vlasti v mnohých zemí světa /USA, Švédsko, Dánsko, Německo, Slovensko, Chorvatsko/.
Každý almanach však může objevit nové talenty, starým ostříleným matadorům nabízí hozenou rukavici, kterou laureáti různých cen nejednou přehlížejí, almanachům se vysmívají a poukazují na to, že takového klání už nemají zapotřebí. Nabízí se však otázka, zda nemají tak trochu strach jít se svou kůží na trh. V každém případě by se mohli stát alespoň vzorem všem těm, kteří se na svou literární a leckdy i trnitou pouť vydávají.
Almanach českých básníků 2016 v těchto dnech začíná teprve vznikat a lákat nové veslaře na svou básnickou galéru. Přináší většinou více dřiny, hledání i tápání než radosti, snad naplní knižní vizi o společném díle nejenom mne jako editora, ale i všech odvážlivců, jimž objevování nových nových pevnin za obzorem – obrazně řečeno - není jen kratochvílí.
Antologie je zároveň i odpovědí i všech pesimistům, kteří tvrdí, že dnešní doba poezii nepřeje, že je dávno překonaná. Nenaplní-li v naší současnosti báseň Staroměstské náměstí v Praze nebo jakoukoliv jinou sportovní arénu, to ještě neznamená, že nemá právo na svou existenci. Poezie, ať chceme či nechceme, je tím, co nás převyšuje.
Pro novou antologii je domluven renomovaný nakladatel, reprezentativní výstavní síň v Praze, kde se uskuteční na začátku léta 2016 slavnostní křest. Dokonce se nabídla jedna z nejlepších českých harfenistek, že přijde zahrát všem zúčastněným básníkům. Všechny další podrobnosti a informace týkající se vzniku nového básnického almanachu lze najít na e-mailové adrese stibor.vladimir@centrum.cz. Uzávěrka je 31. ledna 2016. Všem přeji mnoho štěstí.
Vladimír Stibor, editor 26. října 2015
A JE TO TADY:
Finále Studentské Thálie 2015
Divadelní soubory a mladí autoři z uměleckých i neuměleckých středních škol České republiky, kteří postoupili do finále, se představí 11. března na Nové scéně Národního divadla.
Slavnostní předávání cen se pak uskuteční od 20.30h v rámci galavečera za účasti osobností z kultury: prezident Herecké asociace Jiří Hromada, herečka a dabérka Valérie Zawadská, ekonom a patron Studentské Thálie Tomáš Sedláček, herečky Martina Hudečková, Marie Doležalová, Petra Horváthová, herec Tomáš Valík, režisér Martin Vokoun, designéři Lukáš Lipert a Martina Pištěláková, dramatici Petr Kolečko a Jan Kratochvíl, spisovatelé Radka Denemarková, Petr Koudelka, básník a předseda Klubu pražských spisovatelů Lubomír Brožek.
Srdečně zveme.
Klub pražských spisovatelů je odborným garantem projektu.

Studentská Thálie 2015
Srdečně zveme všechny účastníky a příznivce na Finále Studentské Thálie 2015, které se bude konat dne 11.3.18h na Nové scéně Národního divadla v Praze.
Program
17 hodin vernisáž výstavy a čtení ve foyer
18 hodin - soutěžní program
20, 20 - galavečer s předáním cen

soutěž finalistů na Nové scéně Národního divadla s galavečerem od 20,20h a předáním Cen Studentské Thálie za Autorský tvar i Autorský počin, včetně prestižní Ceny prezidenta Herecké asociace Jiřího Hromady. Součástí finálového podvečera je výstava Salva a Čtení v šatně.

Téma Studentské Thálie 2015 je oslavné i výbušné...

SALVA: SLOVA A JINÉ TŘESKUTÉ VĚCI

Divadelní tvůrci, skupiny, soubory a mladí autoři ze středních škol ČR se hlásí do 31. ledna 2015. V sekci Autorský tvar tentokrát půjde o autorské minihry do 15 minut. V sekci Autorský počin o básně, texty písní, povídky a hry. (1 autor může poslat až tři díla v poezii a písňovém textu, 1 dílo u povídek a scénářů her).
..................................................................................................................
MILÍ PŘÁTELÉ,

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

VÝZNAM FRANTIŠKA HRUBÍNA V ČESKÉM KULTURNÍM KONTEXTU

Kdy: V ÚTERÝ 30. 9. 2014 OD 14 HODIN

Kde: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČES. KRAJE, ZBOROVSKÁ 11, PRAHA 5 - SMÍCHOV

PROGRAM
TISKOVÁ KONFERENCE

OZNÁMENÍ USTAVENÍ CENY FRANTIŠKA HRUBÍNA ZA NEJLEPŠÍ KNIHU ROKU
- CENU HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE A KLUBU PRAŽSKÝCH SPISOVATELŮ
ODBORNÝ SEMINÁŘ
referenti

Prof. PhDr. Vladimír
Křivánek, CSc.
PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.
Mgr. Dana
Benešová-Trčková
Vít Benešovský
Karolína Krajčová
ZAHRAJÍ, ZAZPÍVAJÍ: TEREZA NÁLEVKOVÁ A RADKA ŘÍHOVÁ

POŘADEM PROVÁZÍ PŘEDSEDA KLUBU PRAŽSKÝCH SPISOVATELŮ LUBOMÍR BROŽEK

PROJEKT PODPOŘIL SVOU ZÁŠTITOU

MINISTR ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU, PHDR. MARCEL CHLÁDEK, MBA

PATRONÁT NAD CENOU FRANTIŠKA HRUBÍNA PŘEVZALI

HEJTMAN STŘEDOČESKÉHO KRAJE ING. MILOŠ PETERA

PŘEDSEDA KLUBU PRAŽSKÝCH SPISOVATELŮ LUBOMÍR BROŽEK


DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA ODBORNÝ SEMINÁŘ


JIŘÍ KOLÁŘ – VRŠOVICKÝ EZOP


VE STŘEDU 24. 9. 2014 OD 14:00 HODIN VE VRŠOVICKÉM ZÁMEČKU

ADRESA: MOSKEVSKÁ 120/21, PRAHA 10 - VRŠOVICE

PROGRAM

TVORBU ČESKÝCH BÁSNÍKŮ V KOLÁŘOVĚ PŘEKLADU DO FRANCOUZŠTINY A UKÁZKU KOLÁŘOVY PLAKÁTOVÉ TVORBY VĚNOVANÉ JAZZOVÉ SEKCI UVEDE PŘEDSEDA KAREL SRP

VERNISÁŽ REPRODUKCÍ DĚL JIŘÍHO KOLÁŘE
ODBORNÝ SEMINÁŘ
referenti

Prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
PhDr. Radko Pytlík, CSc.
PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.
Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.
Mgr. Dana Benešová-Trčková
Mgr. Marek Řezanka
ZAHRAJE A ZAZPÍVÁ ŠANSONIÉRKA MARTINA TRCHOVÁ

POŘADEM PROVÁZÍ PŘEDSEDA KLUBU PRAŽSKÝCH SPISOVATELŮ LUBOMÍR BROŽEK
projekt podpořili svou záštitou

MINISTR ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU, PhDr. MARCEL CHLÁDEK, MBA
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 – Mgr. BOHUMIL ZOUFALÍK

REPRODUKCE KOLÁŘOVÝCH DĚL LASKAVĚ ZAPŮJČILA PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.


Studentská Thálie
CO JE STUDENTSKÁ THÁLIE
• Studentská Thálie je novou prestižní soutěžní přehlídkou
středoškolské autorské tvorby, realizovanou ve dvou sekcích, v Autorském tvaru a Autorském počinu.
* Motivací a výsledkem tvůrčího úsilí zúčastněných je finálový den na Nové scéně ND v Praze, spojený s předáním Cen Studentské Thálie a s prezentací vybraných tvarů a počinů, včetně divadelního, hudebního, tanečního a výtvarného doprovodného programu
Odborná porota udělí Ceny Studentské Thálie za autorský tvar i autorský počin, MgA. Jiří Hromada, prezident Herecké asociace, udělí absolutnímu vítězi Studentské Thálie Cenu prezidenta Herecké asociace. Během slavnosti předáme Cenu Divsalónu za předchozí divadelní sezóny.
Ocenění a vybraní autoři jsou součástí doprovodného programu, v rámci Studentské Thálie proběhne, ve spolupráci s dalšími pražskými divadly, program tzv. komorní scény.
partneři:
Klub pražských spisovatelů
Nová scéna Národního divadla
Herecká asociace
Autorský klub
Za pořádající Autorský klub a Klub pražských spisovatelů:
Dana Benešová‐Trčková, kreativní ředitelka Studentské Thálie
Daniel Ryška, výkonný ředitel Studentské Thálie
Lubomír Brožek, předseda Klubu pražských spisovatelů
Jan Václav Čep, umělecký patron Divsalónu
Petr Strejček, šéfdesignér Studentské Thálie
Anna Kristyna Sion, kurátorka výtvarného programu
Kontakt:
+420 777 012 549, info@studentskathalie.cz www.studentskathalie.cz
již zítra - ve čtvrtek 2. června od 17.00 - pořádáme další setkání cyklu Tváří v tvář. Hostem bude bezpečnostní analytik Martin Koller. Připomínáme tuto akci a možnost osobního setkní tvář v tvář.

webdesign, tvorba webových stránek | mapa webu | Powered by Nette Framework | © 2017 Klub pražských spisovatelů